Aktualności

czwartek, 30 sierpień 2018 07:37

Wyjazd szkoleniowy dla wychowanków

W dniach 20–23.08.2018r. 8 wychowanków rodzin zastępczych w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wzięło udział w wyjeździe szkoleniowym do Cyziówki.

wtorek, 14 sierpień 2018 10:23

Wyjazd szkoleniowy dla rodzin zastępczych

W dniach 23 – 27.07.2018r. rodziny zastępcze w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym do Cyziówki.

czwartek, 02 sierpień 2018 18:17

Projekt „Akademia PoMocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej od maja 2018r. realizuje projekt „Akademia PoMocy” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach projektu „Akademia PoMocy” działa punkt konsultacyjny, w którym udzielane są bezpłatne porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne i socjalne dla osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej informuje, że od dnia 1 czerwca do dnia 30 sierpnia 2018r. trwa nabór wniosków do programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

W dniu 30.05.2018r. uczestnicy Projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wraz ze swoim otoczeniem wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Folwark „Cyziówka” w Kamionce.

piątek, 25 maj 2018 10:08

Trening komunikacji partnerskiej

W dniach 21-22.05.2018r. rodzice zastępczy w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wzięli udział w treningu komunikacji partnerskiej.

czwartek, 26 kwiecień 2018 12:34

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 23 - 27 kwietnia 2018r. 8-mio osobowa grupa wychowanków z rodzin zastępczych w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wzięła udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

środa, 25 kwiecień 2018 08:25

Trening relacji rodzinnych

W dniach 17-18.04.2018r. grupa rodziców zastępczych biorących udział w projekcie „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” uczestniczyła w treningu relacji rodzinnych.

środa, 28 marzec 2018 10:22

Trening Integracji Emocjonalnej

W dniach 23-24.03.2018r. rodzice zastępczy w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wzięli udział w treningu integracji emocjonalnej.