Jak pomagamy

Jeżeli doświadczasz przemocy ze strony najbliższych osób możesz potrzebować pomocy!
Jak możemy Ci pomóc?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest przeznaczony dla osób z terenu powiatu kolbuszowskiego. Celem jego działalności jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, spowodowanej np. przemocą w rodzinie.

Ośrodek działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w  godzinach jego urzędowania. W sytuacjach ostrego kryzysu istnieje możliwość całodobowego kontaktu z pracownikami OIK pod telefonem interwencyjnym: 691 162 010.

W ramach działalności OIK zapewniamy:

·    bezpieczne, całodobowe schronienie  w  hostelu OIK (możliwość umieszczenia na okres do 3 miesięcy);
·    poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, socjalne, terapeutyczne) dla osób doznających przemocy w rodzinie jak również osób stosujących ją oraz innych osób będących w kryzysie;
·    diagnozę i  monitoring  sytuacji rodzinnej w miejscu zamieszkania;
·    konsultacje  terapeutyczne;
·    udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających
 i wychodzących z przemocy (grupa otwarta, możliwość przystąpienia  na każdym etapie doznawania przemocy spotkania grupy ok. jeden raz
w tygodniu);
·    programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc
w rodzinie w formie indywidualnej i grupowej;
·    porady rodzinne, mediacje małżeńskie, spotkania dla członków rodziny (np. świadków przemocy);
·    porady prawne.

Jeśli masz problem, nie wahaj się, przyjdź! Możemy Ci pomóc!