Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz plik


Informacja z sesji otwarcia ofert: pobierz plik


 

Ogłoszenie nr 596200-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.

Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie: pobierz plik 


Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 13.09.2019r. przez wykonawców w związku z Ogłoszeniem o przetargu nr 596200-N-2019 z dnia 2019-09-11r.

Odpowiedzi: pobierz plik


Zmiana ogłoszenia o przetargu 2019r.

Uwaga!!! Ofertę należy składać na zmienionym załączniku nr 2 do SIWZ formularz ofertowy

 Zmiana ogłoszenia: pobierz plik

Zmiana treści SIWZ: pobierz plik

Zmieniony zał nr 2 do SIWZ formularz ofertowy: pobierz plik 


 

Ogłoszenie nr 604812-N-2020 z dnia 2020-11-02

Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie: pobierz plik