Placówki realizujące zadania powiatu

Warsztaty Terapii Zajęciowej

prowadzone przez: Caritas Diecezji Rzeszowskiej

 ul. Tyszkiewiczów 3
 36-100 Kolbuszowa
 tel/fax. (17) 227 58 78

e-mail: wtzkolbuszowa@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej im. ks. Wojciecha Borowiusza
dla osób w podeszłym wieku

prowadzony przez: Caritas Diecezji Rzeszowskiej

  36-105 Cmolas 274
 tel/fax. (17) 283 77 51

http://www.dpscmolas.pl
e-mail: kontakt@dpscmolas.pl

Katolicka Placówka Wychowawcza ,”Nasz Dom”

prowadzona przez: Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła

36-145 Widełka 153
tel. (17) 227 42 58

e-mail: kpw@michalitki.pl

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

prowadzona przez: Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny w Kolbuszowej

ul. J. Bytnara 3
 36-100 Kolbuszowa
tel. (17) 227 40 86

 
 e-mail: pkpskolb@wp.pl