Piecza zastępcza

pok. 119c, tel. (17) 744 57 15

Elżbieta Marta Furgał – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Łeptuch –  pedagog

Anna Stąpor – inspektor
– finansowanie pieczy zastępczej
– porozumienia między powiatami
– skierowania do placówki
– umieszczenia w MOW

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pełnią dyżur w jednostce i są dostępni dla stron w każdy wtorek i piątek od godziny 7.30 do 15.30.