Pliki do pobrania

Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON 

 Aktywny samorząd

Wniosek obszar A zadanie 1 - pobierz plik
Wniosek obszar A zadanie 2 i zadanie 3 - pobierz plik
Wniosek obszar A zadanie 4 - pobierz plik
Wniosek obszar B zadania 1, 3 i 4 - pobierz plik
Wniosek obszar B zadanie 2 - pobierz plik
Wniosek obszar B zadanie 5 - pobierz plik
Wniosek obszar C zadanie 1 - pobierz plik
Wniosek obszar C zadanie 2 - pobierz plik
Wniosek obszar C zadanie 3 - pobierz plik
Wniosek obszar C zadanie 4 - pobierz plik
Wniosek obszar C zadanie 5 - pobierz plik
Wniosek obszar D - pobierz plik 
Wniosek moduł II (student) - pobierz plik

Zaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 4 - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 (ruchowe) - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 (wzrok - dorośli) - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 (wzrok - dzieci) - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 3 - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 4 - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 1 - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 5 - pobierz plik

Oświadczenie przetwarzania danych osobowych - pobierz plik

Zaświadczenie z uczelni/szkoły (moduł II) - pobierz plik


Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Wniosek - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik


Piecza zastępcza

Wniosek 500+ - pobierz plik


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wniosek osoby pełnoletniej - pobierz plik
Wniosek osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia - pobierz plik
Wniosek osoby do 16 roku życia - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie osoby pełnoletniej - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie osoby niepełnoletniej - pobierz plik

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej - pobierz plik

Wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz plik

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego - pobierz plik


Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek - pobierz plik
Upoważnienie - pobierz plik


Sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik


Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Wniosek - pobierz plik


Turnusy rehabilitacyjne

Wniosek - pobierz plik
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus - pobierz plik
Oświadczenie opiekuna - pobierz plik
Informacja o stanie zdrowia - pobierz plik
Informacja o wyborze turnusu - pobierz plik


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek - Formularz rekrutacyjny
Zaświadczenie lekarskie - Zaświadczenie lekarskie
Upoważnienie (jeśli dotyczy) - druk