Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

pok. 119, tel. (17) 744 57 17

Justyna Zych – podinspektor
• zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
• program Wyrównywania Różnic między Regionami
• poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

Rafał Dec – inspektor
• likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
• sprzęt rehabilitacyjny
• turnusy rehabilitacyjne
• warsztaty terapii zajęciowej

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2023