Zajęcia klubowe w WTZ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór samorządów powiatowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

W terminie od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 30 listopada 2023r. odbędzie się nabór wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia1 lutego 2024r. do dnia 31 stycznia 2025r.