Przemoc w rodzinie

pok. 124, tel. (17) 744 57 59

Barbara Kusak – psycholog
• konsultacje i porady psychologiczne
• współprowadzenie grup wsparcia
• spotkania rodzinne
• interwencje psychologiczne

Barbara Rajpold – specjalista pracy socjalnej
• poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, socjalne)
• udzielanie schronienia w sytuacjach kryzysowych
• prowadzenie grup wsparcia
• diagnoza i monitoring sytuacji rodzinnej w miejscu zamieszkania
• spotkania rodzinne, mediacje małżeńskie

W sytuacjach kryzysowych, poza godzinami urzędowania telefon interwencyjny: 691 162 010