Aktualności

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Adresatem programu są […]

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31.12.2023 r. Adresatem Programu są osoby, które posiadają• orzeczenie o znacznym […]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór samorządów powiatowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. W terminie od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 30 listopada 2023r. odbędzie się nabór wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez […]

Od 1 lipca 2023r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Natomiast 6 sierpnia 2023r. zaczną obowiązywać nowe przepisy. Nowe przepisy: uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej” i określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Do 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia […]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej informuje, że rusza nabór wniosków do programu „Aktywny Samorząd”.    Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” można składać już od 1 marca 2023 roku w Systemie Obsługi Wsparcia: Moduł I – w celu uzyskania wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych – do 31 sierpnia […]

Informujemy, że w związku z zakończeniem projektu pn. Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej, Powiatowa Wypożyczania Sprzętu Rehabilitacyjnego funkcjonuje na niezmienionych zasadach tj. sprzęt jest udostępniany nieodpłatnie dla wszystkich mieszańców powiatu kolbuszowskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków  EFS  i realizowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata […]

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku   Na czym polega dofinansowanie? Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna […]

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych). Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: […]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór samorządów powiatowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.   W terminie od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy on zajęć klubowych, które mają zostać […]

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej informuje o realizacji I edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022 r. Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu to czerwiec 2022 r. Dokładny termin realizacji będzie wskazany na stronie PCPR. Program skierowany jest do osób, które zostały skazane wyrokiem z art. 207 kk za znęcanie […]