Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

pok. 124, tel. (17) 744 57 59

Patrycja Drewnicka - konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• konsultacje terapeutyczne
• prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
• porady rodzinne, mediacje małżeńskie
• prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

Barbara Rajpold - pracownik socjalny
• poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, socjalne)
• udzielanie schronienia w sytuacjach kryzysowych
• prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
• diagnoza i monitoring sytuacji rodzinnej w miejscu zamieszkania
• porady rodzinne, mediacje małżeńskie

W sytuacjach kryzysowych, poza godzinami urzędowania telefon interwencyjny: 691 162 010