Pliki do pobrania

Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON 

 Aktywny samorząd

Składanie wniosków w ramach programu odbywa się wyłącznie poprzez system SOW.

Zaświadczenie lekarskie obszar A zadanie 4 – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 (ruchowe) – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 (wzrok – dorośli) – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 (wzrok – dzieci) – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 3 – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 4 – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 1 – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i 4 – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 5 – pobierz plik

Oświadczenie przetwarzania danych osobowych – pobierz plik

Zaświadczenie z uczelni/szkoły (moduł II) – pobierz plik


Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie – pobierz plik

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie – pobierz plik

Likwidacja barier technicznych

Wniosek – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie – pobierz plik


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wniosek osoby pełnoletniej – pobierz plik
Wniosek osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia – pobierz plik
Wniosek osoby do 16 roku życia – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie osoby pełnoletniej – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie osoby niepełnoletniej – pobierz plik

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej – pobierz plik

Wniosek o wydanie karty parkingowej – pobierz plik

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego – pobierz plik


Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek – pobierz plik
Upoważnienie – pobierz plik


Sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie – pobierz plik


Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Wniosek – pobierz plik


Turnusy rehabilitacyjne

Wniosek – pobierz plik
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus – pobierz plik
Oświadczenie opiekuna – pobierz plik
Ankieta dotycząca potrzeb – pobierz plik
Informacja o opiekunie prawnym/pełnomocniku – pobierz plik
Informacja o stanie zdrowia – pobierz plik
Informacja o wyborze turnusu – pobierz plik


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek – pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie – pobierz plik
Upoważnienie (jeśli dotyczy) – pobierz plik