Piecza zastępcza

pok. 119c, tel. (17) 744 57 15

Elżbieta Marta Furgał - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Łeptuch -  pedagog

Anna Stąpor - inspektor
- finansowanie pieczy zastępczej
- porozumienia między powiatami
- skierowania do placówki
- umieszczenia w MOW

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pełnią dyżur w jednostce i są dostępni dla stron w każdy wtorek i piątek od godziny 7.30 do 15.30.