Aktualności

czwartek, 17 październik 2019 08:42

Program „Zdrowo Nakręceni” PKPS Kolbuszowa

Dzięki dofinansowaniu, jakie Polski Komitet Pomocy Społecznej ZMG w Kolbuszowej uzyskał z budżetu Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w 2019 r. realizowany jest program „Zdrowo zakręceni”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej informuje, że ruszył nabór wniosków do programu „Aktywny Samorząd” Moduł II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

informacje odnośnie projektu realizowanego przez PCRP w Kolbuszowej, polegającego na doposażeniu wypożyczalni sprzętu.

Informacja o dyżurach prawnika w Punkcie Konsultacyjnym.

Informacja o dyżurach w Punkcie Konsultacyjnym.

piątek, 14 czerwiec 2019 11:58

Projekt „Akademia PoMocy II”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej od maja 2019 r. realizuje projekt „Akademia PoMocy II” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej informuje, że od dnia 1 czerwca do dnia 30 sierpnia 2019r. trwa nabór wniosków do programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej przyjmuje zgłoszenia od osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (powodzi).

Informujemy, że pomoc psychologiczna, w związku z sytuacją kryzysową, a szczególnie w związku z występującą sytuacją powodziową można uzyskać codziennie w godzinach od 8.00 - 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

piątek, 26 kwiecień 2019 15:10

2 maja PCPR będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 2 maja 2019r. PCPR w Kolbuszowej jak i całe Starostwo Powiatowe będzie nieczynne.