• Strona główna
  • Aktualności
  • Zakończenie projektu: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej”
środa, 30 listopad 2022 10:41

Zakończenie projektu: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej”

Informujemy, że w związku z zakończeniem projektu pn. Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej, Powiatowa Wypożyczania Sprzętu Rehabilitacyjnego funkcjonuje na niezmienionych zasadach tj. sprzęt jest udostępniany nieodpłatnie dla wszystkich mieszańców powiatu kolbuszowskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków  EFS  i realizowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych