piątek, 20 maj 2022 14:01

Zajęcia klubowe w WTZ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór samorządów powiatowych na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ". 

W terminie od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy on zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od 01.08.2022r. do 31.01.2023r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.