piątek, 20 maj 2022 12:54

Program korekcyjno-edukacyjny

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej informuje o realizacji I edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022 r. Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu to czerwiec 2022 r. Dokładny termin realizacji będzie wskazany na stronie PCPR.

Program skierowany jest do osób, które zostały skazane wyrokiem z art. 207 kk za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad członkami rodziny i/lub osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że mogą być sprawcami przemocy z uwagi na uruchomienie procedury Niebieskiej Karty w rodzinie czy inne zachowania agresywne. Podstawowym celem realizowanego programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy w rodzinie, zwiększenia poziomu ich samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie. Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 7445759 bądź osobiście w PCPR w Kolbuszowej , ul. 11 listopada 10 pok.123 W załączeniu Informator