sobota, 29 maj 2021 00:11

Informator dla osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością. 

W informatorze opisane zostały m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS czy uprawnienia pracownicze.

Wyjaśnione zostało na jakie wsparcie z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników.

Omówione zostały zasady ubiegania się o wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.

Z informatora można dowiedzieć się również w jaki sposób wnioskować o dofinansowania przez internet, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW), dostępnego na stronie sow.pfron.org.pl.

Informator do pobrania w załączniku.