środa, 17 luty 2021 13:53

Aktywny Samorząd już od 1 marca 2021 roku!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej informuje, że rusza nabór wniosków do programu „Aktywny Samorząd”.  

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia:

  • Moduł I – w celu uzyskania wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych – do 31 sierpnia 2021 roku,
  • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

                     a) Wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 – do 31 marca 2021 roku,       
     

                     b) Wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 – do 10 października 2021 roku.

 

Wnioski należy składać za pomocą systemu dostępnego na stronie systemu SOW .

Dostęp do SOW jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez Profil Zaufany przez platformę ePUAP (Jak założyć Profil Zaufany?) lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Druki wniosków dostępne są również w siedzibie PCPR w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pokój 119 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Kolbuszowej (pokój 119) lub pod nr tel. (17) 7445756.