• Strona główna
  • Aktualności
  • Informacja dot. projektu: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej”
środa, 18 marzec 2020 03:18

Informacja dot. projektu: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS COVID - 19 zaplanowane na przyszły weekend szkolenia dla opiekunów osób zależnych zostają odwołane. O nowym terminie szkolenia zostaną państwo poinformowani.

Jednocześnie informujemy, że Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego działa w sposób ograniczony i dowozi sprzęt jedynie w przypadkach pilnych i niecierpiących zwłoki.

Projekt współfinansowany jest ze środków  EFS  i realizowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych