środa, 11 marzec 2020 12:02

Informacja dotycząca składania wniosków

Szanowni Państwo,

ze względu na środki ostrożności podjęte przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa od dnia 12.03.2020r. prosimy o przesyłanie wniosków dotyczących refundacji ze środków PFRON drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w systemie SOW (dotyczy wniosków programu AS).

Jeżeli nie zachodzi taka konieczność, zamiast przychodzić osobiście prosimy we wszelkich sprawach o kontakt telefoniczny. Takie rozwiązania są podyktowane troską o zdrowie wszystkich: Państwa i nasze. Prosimy o wyrozumiałość. Ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań i nad każdą sprawę pochylimy się indywidualnie i rozpatrzymy w sposób możliwie satysfakcjonujący.

Lista telefonów

 • Kierownik Centrum: mgr Katarzyna Chudzik
  tel. (17) 744 57 18 pok. 119b
 • Dział Pieczy Zastępczej
  tel. (17) 744 57 15 pok. 119c
 • Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  tel. (17) 744 57 59 pok. 124
 • Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  tel. (17) 744 57 17 pok.119
 • Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
  tel. (17) 744 57 56 pok.119