czwartek, 30 sierpień 2018 07:37

Wyjazd szkoleniowy dla wychowanków

W dniach 20–23.08.2018r. 8 wychowanków rodzin zastępczych w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wzięło udział w wyjeździe szkoleniowym do Cyziówki.

 

Na wyjeździe wychowankowie oderwali się od codziennych problemów i zajęć. Podczas 5-ciu dni wypoczynku mieli zorganizowane warsztaty edukacyjne w skład których wchodził trening szybkiego czytania i zapamiętywania, trening logiczny oraz trening efektywnego uczenia się, jak również trening pracy i trening młody rodzic. Oprócz wyżej wymienionych treningów dla wychowanków przewidziane były także zajęcia survivalowe, których charakter i cele dydaktyczne oraz społeczne wymagały od nich znalezienia się w innej sytuacji fizycznej.

Uczestnicy wyjazdu podczas trwania warsztatów kształtowali umiejętności pracy w grupie, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, jak również samokontroli i kontroli grupowej. Mieli także możliwość pod okiem trenerów ćwiczenia nabytych wcześniej umiejętności związanych z funkcjonowaniem w różnych sytuacjach społecznych.

Wychowankowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu szkoleniowego. Chętnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach. Udział w nich nauczył ich jak radzić sobie na starcie w dorosłe życie.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, priorytet VIII, działanie 8.4.

cyziowka


cyziowka2