wtorek, 14 sierpień 2018 10:23

Wyjazd szkoleniowy dla rodzin zastępczych

W dniach 23 – 27.07.2018r. rodziny zastępcze w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym do Cyziówki.

 

Podczas tych kilku dni uczestnicy mieli możliwość oderwania się od codzienności, odpoczynku od zmartwień i trosk, a przede wszystkim wzięcia udziału w coachingu rodzicielskim. Celem zorganizowania tego typu zajęć była przede wszystkim poprawa relacji z dzieckiem oraz wzmocnienie u uczestników kompetencji i poczucia bycia dobrym rodzicem. Rodzice zastępczy włączając się w proponowane warsztaty mogli podszkolić swoje umiejętności w zakresie komunikacji oraz współpracy z dzieckiem, by na co dzień towarzyszyć dziecku w jego rozwoju. Rodziny wróciły z wyjazdu wypoczęte, zadowolone i pełne pomysłów do wykorzystania w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, priorytet VIII, działanie 8.4.

cyziowka


cyziowka2