środa, 18 lipiec 2018 11:40

"Aktywny Samorząd" - nabór wniosków na moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej informuje, że od dnia 1 czerwca do dnia 30 sierpnia 2018r. trwa nabór wniosków do programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

 

 

 

 Nabór obejmuje następujące obszary wsparcia:

* Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

* Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

* Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

* Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

* Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

* Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

* Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

* Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dopłata do przedszkola /żłobka.

 

Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pokój 119 oraz na stronie internetowej www.pcpr.kolbuszowa.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.

Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Kolbuszowej lub pod nr tel. (17) 74 45 756.