piątek, 25 maj 2018 10:08

Trening komunikacji partnerskiej

W dniach 21-22.05.2018r. rodzice zastępczy w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wzięli udział w treningu komunikacji partnerskiej.

 

Zajęcia w wymiarze 12 godzin odbywały się w Sali konferencyjnej Stowarzyszenia „Nil” przy ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej. Trening komunikacji partnerskiej skierowany był na poznanie zasad dotyczących komunikacji międzyludzkiej, nauczenie się aktywnego słuchania oraz pokonywania barier utrudniających komunikację. Uczestnicy poznali techniki prowadzenia dialogu małżeńskiego, a także nabyli wiedzę na temat różnych typów osobowości i ich znaczenia w procesie wzajemnej komunikacji. Podczas aktywnych ćwiczeń rodzice zastępczy mieli okazję rozpoznać swoje style komunikacji, nauczyć się metod i technik postępowania w sytuacjach trudnych, a także asertywności i wyrażania swoich myśli w sposób nieraniący drugiej osoby.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w treningu komunikacji partnerskiej. Udział w zajęciach pozwolił im nabyć takie umiejętności jak: konstruktywne wyrażanie swojego zdania, aktywne słuchanie rozmówcy oraz prowadzenie trudnych rozmów i konfliktów wynikających z nieporozumień. Udział w treningu dał im także możliwość poprawienia relacji z bliskimi.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, priorytet VIII, działanie 8.4.

trening integracji emocjonalnej


trening integracji emocjonalnej