czwartek, 26 kwiecień 2018 12:34

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 23 - 27 kwietnia 2018r. 8-mio osobowa grupa wychowanków z rodzin zastępczych w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wzięła udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

 

Zajęcia w wymiarze 30 godzin odbywały się w Sali konferencyjnej Stowarzyszenia „Nil” przy ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej. Trening kompetencji i umiejętności społecznych skierowany był na dostarczenie młodzieży niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, a także jak radzić sobie ze stresem.

Zajęcia miały charakter warsztatowy więc wychowankowie aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach i scenkach sytuacyjnych. Każdy z uczestników miał również możliwość poznania konstruktywnych metod wyrażania uczuć oraz nabycia praktycznej wiedzy z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych.

Uczestnicy podczas warsztatów wzmocnili poczucie własnej wartości, nauczyli się jak zachowywać się w sytuacjach konfliktowych, a także umiejętności radzenia ze stresem.

Wychowankowie byli bardzo zadowoleni z udziału w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Udział w zajęciach nauczył ich asertywnych zachowań, pokazał jak kształtować aktywną postawę, a także dał wiedzę w zakresie autoprezentacji.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, priorytet VIII, działanie 8.4.

trening integracji emocjonalnej


trening integracji emocjonalnej