środa, 25 kwiecień 2018 08:25

Trening relacji rodzinnych

W dniach 17-18.04.2018r. grupa rodziców zastępczych biorących udział w projekcie „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” uczestniczyła w treningu relacji rodzinnych.

 

Zajęcia w wymiarze 12 godzin odbywały się w Sali konferencyjnej Stowarzyszenia „Nil” przy ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej. Trening relacji rodzinnych skierowany był na poprawę relacji rodziców zastępczych z wychowankami. Podczas zajęć uczestnicy poznali metody i sposoby formułowania wymagań oraz komunikowania ograniczeń względem swoich podopiecznych. Rodzice zastępczy zapoznali się również z efektywnymi technikami nagradzania i karania oraz motywowania. Mieli także okazję nauczyć się jak radzić sobie z okresem buntu u dzieci na różnym etapie rozwoju oraz w jaki sposób rozładowywać negatywne emocje i ograniczać wybuchy gniewu i niezadowolenia. Tematem poruszanym na zajęciach były również zagrożenia cywilizacyjne dla procesu wychowania oraz instytucje i specjaliści udzielający pomocy w obszarze opieki i wychowania.

Uczestnicy bardzo chwalili sobie udział w treningu relacji rodzinnych. Aktywne zajęcia wzmocniły w nich poczucie bycia dobrym rodzicem oraz nauczyły jak radzić sobie z porażkami wychowawczymi. Poprzez udział w warsztatach rodzice zastępczy podnieśli swoje kompetencje rodzicielskie oraz wzmocnili poczucie własnej wartości.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, priorytet VIII, działanie 8.4.

trening integracji emocjonalnej


trening integracji emocjonalnej