środa, 28 marzec 2018 10:22

Trening Integracji Emocjonalnej

W dniach 23-24.03.2018r. rodzice zastępczy w ramach projektu „Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego” wzięli udział w treningu integracji emocjonalnej.

 

Zajęcia w wymiarze 12 godzin odbywały się w Sali konferencyjnej Stowarzyszenia „Nil” przy ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej. Trening integracji emocjonalnej skierowany był na poznanie własnych emocji uczestników oraz rozpoznanie ich możliwości i ograniczeń wynikających z bycia rodzicem zastępczym. Uczestnicy podczas warsztatów nauczyli się na czym polega inteligencja emocjonalna, w jaki sposób klasyfikować uczucia oraz jak odróżniać je od myśli, interpretacji czy ocen. Zajęcia miały charakter warsztatowy więc rodzice zastępczy aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach i scenkach sytuacyjnych. Każdy z uczestników miał również możliwość poznania konstruktywnych metod wyrażania uczuć oraz nabycia praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji i prawidłowych wzorców językowych.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w treningu integracji emocjonalnej. Udział w zajęciach pozwolił im otworzyć się, wzmocnić poczucie własnej wartości, a także odkryć i zrozumieć potrzeby oraz uczucia własne i swych wychowanków.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, priorytet VIII, działanie 8.4.

trening integracji emocjonalnej


trening integracji emocjonalnej